Thảo nào lắm trẩu tre quá.

Thảo nào lắm trẩu tre quá.

Top comments:

  • <3

Các bài viết cùng chuyên mục:

câu hỏi chú Sâm max troll =)))))))

câu hỏi chú Sâm max troll =)))))))

Đen thôi -_-

Đen thôi -_-

Lộn cái bàn 😒

Lộn cái bàn 😒

Khi ngồi cạnh Hot girl =))

Khi ngồi cạnh Hot girl =))

Bế tắc vãi … 😐

Bế tắc vãi … 😐

true story :)))

true story :)))

Mỗi sáng :))

hay lắm…

hay lắm…

Đã hiểu sao có mấy người để mái tóc này.

play Put your hand up :v

Put your hand up :v

Tôn. Chém gío chết bọn nó cho ta

Tôn. Chém gío chết bọn nó cho ta

Không giơ tay tức là éo biết, gọi gọi cl -_-

Không giơ tay tức là éo biết, gọi gọi cl -_-

Tuấn đâu, Bình đâu :v

Tuấn đâu, Bình đâu :v

High 🙂

Đói chưa?

Đói chưa?

Hàng hịn :v

Hàng hịn :v

Một bức ảnh, hai cuộc đời…

Một bức ảnh, hai cuộc đời…

Thời đi học là khổ nhất mà :'(

Thời đi học là khổ nhất mà :'(

Dễ vậy á 😎

Dễ vậy á 😎

Học éo lo học, đú đởn cool ngầu 🙂
Vào group đê : https://www.facebook.com/groups/khongcolink/

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục
Loading...