Gắt.

Gắt.

Top comments:

 • Tăng hôm nay nhạt vkk

 • Thiện tai thiện tai

 • dàn xếp như cằc nhé tăng ạ chế lấy hai máy tự nhắn tin cho nhau chứ gì dẹp mẹ trò ấy đi nhé (y)

 • Lão Tôn Có Link

  Lão Tôn Có Link

  Họ Tên: Tăng Như Cức

  -Thân ái đạp vô dái thầy Tăng-

 • Bùi Như Cứt

Các bài viết cùng chuyên mục:

suy nghĩ thật thấu đáo :v

suy nghĩ thật thấu đáo :v

Đéo sai 🙂
Vô nhóm mới nà: https://www.facebook.com/groups/colinkkhong/

:)) phản dame

:)) phản dame

Tác hại của việc hê cần vẫn cố đi học 🙂

Khi mua hàng trên mạng.
Ảnh: Sơn Nguyễn

Đó là một tai nạn :'(

Đó là một tai nạn :'(

Đồ không thích con gái :v

Đồ không thích con gái :v

Thề.

. No capp <3 <3

Hình ảnh này có tính chất cấu Lai: Ahihi đồ tó :3

Hình ảnh này có tính chất cấu Lai: Ahihi đồ tó :3

đắng….. à mà thôi :3

đắng….. à mà thôi :3

Cha… <3

Cha… <3

Khi học sinh rảnh rỗi

Khi học sinh rảnh rỗi

Hay lắm …

Hay lắm …

Tại Ta đi tu thôi

Tại Ta đi tu thôi

Ngầu vc =))

Ngầu vc =))

Ngại cái gì nhỉ :'(

Ngại cái gì nhỉ :'(

:v

:v

1 thời oanh liệt :v

1 thời oanh liệt :v

Xem thêm bài viết cùng chuyên mục