Tất cả Ảnh Video GIF

Anh Da Đen

1 năm trước

Đêm nay trăng sáng quá, kiếm tri kỉ để cùng ngâm thơ nào 😌

Anh Da Đen

1 năm trước
Thôi, cháu lớn rồi mà bác 😤

Thôi, cháu lớn rồi mà bác 😤

Anh Da Đen

1 năm trước
Tưởng năm Gà mà tao tha à :'(

Tưởng năm Gà mà tao tha à :'(

Anh Da Đen

1 năm trước
Anh Da Đen dạy thổi chữ O nha mấy đứa :3

Anh Da Đen dạy thổi chữ O nha mấy đứa :3

Anh Da Đen

2 năm trước
Nhìn lúc cây đổ hài vl :))

Nhìn lúc cây đổ hài vl :))

Anh Da Đen

2 năm trước
Nhà anh chả có méo gì ngoài điều kiện :v
Ip 7 ư ? Quá là …

Nhà anh chả có méo gì ngoài điều kiện :v
Ip 7 ư ? Quá là đơn giản luôn :3

Anh Da Đen

2 năm trước
Người ta bảo chủ nào tớ nấy :v
Ad dự đoán chủ con hó này cũng …

Người ta bảo chủ nào tớ nấy :v
Ad dự đoán chủ con hó này cũng hư vồn :3

Anh Da Đen

2 năm trước
Vì nụ cười ấy cho anh em nhớ nhung hàng ngày :v

Vì nụ cười ấy cho anh em nhớ nhung hàng ngày :v

Anh Da Đen

2 năm trước
Ngày đầu đi thi :'(

Ngày đầu đi thi :'(

Anh Da Đen

2 năm trước
Professor be likeeeee… hahaha

Professor be likeeeee… hahaha